Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat

Az InkTon WebCom Kft (címe: 2030 Érd, Szigetvári utca 50., tel: 20-279-9377, e-mail címe: info@inkton.hu) webáruházába történő regisztrációval vagy a hírlevelére történő feliratkozásával minden további feltétel nélkül, a 2011. évi CXII. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 20. § (1) szakasza alapján önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az InkTon WebCom Kft. (2030 Érd, Szigetvári utca 50..) a regisztráció során megadott adatait vagy hírlevél esetében a jelentkezési lapon rögzített adatait (név, felhasználónév, jelszó, lakcím, e-mail cím, telefonszám) a saját adatbázisában rögzítse, és azokat a nyilatkozatban és az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, a regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás tartama alatt nyilvántartsa és kezelje.  Az InkTon WebCom Kft. a feliratkozók megadott adatait bizalmasan, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat harmadik személy részére nem adja át. Az InkTon WebCom Kft nem vállal felelősséget az adatkezelés során az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok által előidézett kárért.

Felhasználó a bankkártyás fizetés megkezdésével számára elfogadottnak tekinti az alábbi adattovábbítási nyilatkozatot:

"Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Tudomásul veszem, hogy az InkTon WebCom Kft (2030 Érd, Szigetvári utca 50.) adatkezelő által a https://inkton.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Felhasználó megrendelésének tartalma és értéke, telefonos és e-mail elérhetősége"

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Barion Adatkezelési Tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:
Barion Adatkezelési Tájékoztató

A regisztrációval és a Hírlevélre történő feliratkozással minden további feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az InkTon WebCom Kft adatait információs bázisa megteremtéséhez, illetve fenntartásához használja fel.

A Hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul továbbá ahhoz, hogy címzett postai küldemény, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján az  InkTon WebCom Kft a saját reklám és marketingakcióiról tájékoztatást adjon, illetve küldjön részére.  A hírlevél havonta 1-4 alkalommal kerül kiküldésre.

Az adatkezelés célja a regisztráció esetében a későbbi vásárlás megkönnyítése, míg a hírlevél esetében a jogosultak számára a hírlevél kiküldésének lehetősége, a feliratkozók - nem teljes körű - tájékoztatása különleges akciókról/kedvezményekről/újdonságokról, szakmai hírekről, az InkTon WebCom Kft szervezésében megrendezett szakmai rendezvényekről. Az adatkezelés a 2011. évi CXII. törvény alapján, hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés időtartama, a regisztrációtól, illetve a feliratkozástól addig az időpontig tart, amíg az InkTon WebCom Kft. által biztosított leiratkozási, törlési lehetőséggel a jogosult nem él. A regisztráció törlése, illetve a Hírlevélről történő leiratkozás bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen megtehető, az adatkezelés megszüntetése, az adatok törlése kezdeményezhető, illetőleg a reklám küldésének megtiltása iránti igény bejelenthető az InkTon WebCom Kft. 2030 Érd, Szigetvári utca 50. alatti címén, illetve a info@inkton.hu e-mail címen. A regisztrált személy, illetve a Hírlevélre jelentkező bármikor kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, illetve személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Hírlevélre jelentkező a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.